Formål

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), følger udviklingen af personlig medicin tæt, fordi det vil udløse store ændringer både i det, som sundhedsvæsnet kan tilbyde patienterne og i den måde, som vi skal arbejde på i sundhedsvæsnet.

Vi forsøger med denne side at give et overblik og følger løbende udviklingen på området.

Perspektivet

Det dramatiske fald i prisen på genanalyser har udløst, hvad der kan blive en medicinsk revolution på højde med penicillin i midten af det sidste århundrede.
Muligheden for at bruge et præcist billede af vores arveanlæg til at udvikle målrettede behandlinger for livstruende kræftsygdomme, arvelige hjertelidelser, psykiatriske lidelser o.a. har meget store perspektiver for vores sundhed.
Mange taler om et paradigmeskifte for sundhedsvæsnet.

LVS

Vejen til personlig dansk medicin arrangeres af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, tlf.: 35 44 84 06
LVS er de forskende lægers organisation. Derfor arbejder vi for, at sundhedsforskningen i Danmark har gode vilkår, og at forskningens resultater kommer befolkningen til gode.
Vi arbejder for, at det er viden og faglighed, der bestemmer behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. Vi skal have dygtige læger, så vi også i fremtiden kan tilbyde danskerne den bedste behandling.
Det kræver, at vi altid har adgang til:

  • Den bedste forskning
  • Den bedste uddannelse
  • Den bedste viden og teknologi
  • De bedste rammer for faglig udvikling

LVS har 25.000 medlemmer, der er organiseret efter deres specialer i 120 videnskabelige selskaber.

Læs mere på www.selskaberne.dk, Facebook, twitter (scanning)

Finansiering

Vejen til dansk personlig medicin arrangeres af LVS med støtte fra Novo Nordisk Fonden

Kontakt:

Projektleder: Tommy Østerlund, kommunikationsrådgiver LVS, toe@dadl.dk, mob.: 20 32 21 12
Projektkoordinator: Lisbeth Rasmussen, lvspersonligmedicin@gmail.com, mob.: 28 93 38 94
Sekretær: Karin Ewald, kew@dadl.dk
Projektansvarlig: Marie Pinholt Krabbe, sekretariatschef LVS, mpk@dadl.dk, mob.: 23 71 33 40
LVS ansvarlig: Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelig Selskaber, mob.: 40 17 98 32