profileplaceholdersuit

Lorem Ipsum

CEO

Finansforslaget for 2017

Med forslaget til finanslov 2017 reserverer regeringen penge til den organisation, der skal styre en national plan for personlig medicin i Danmark. Der er tale om 100 mio. kroner over de næste fire år. Her er teksten fra finansloven:

Fakta om finanslovsforslaget 2017
Regeringen lægger med finanslovsforslaget bl.a. op til at sætte midler af til følgende på sundheds- og ældreområdet:
 Kræftplan IV: 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Herudover kommer de allerede prioriterede midler på 170 mio. kr. årligt fra 2017 til bl.a. øget kapacitet til udredning for kræft. Samlet set er der således afsat 2,2 mia. kr. fra 2017-2020.
 Klippekort til plejehjemsbeboere: 165 mio. kr. årligt – i alt 660 mio. kr. fra 2017-2020.
 Styrket madoplevelse og god ernæring på plejehjem: 15 mio. kr. årligt – i alt 60 mio. kr. fra 2017-2020.
 Nationale kliniske retningslinjer: 9 mio. kr. – i alt 38 mio. kr. fra 2017-2020.
 Frit valg i tandplejen: 8 mio. kr. årligt – i alt 32 mio. kr. fra 2017-2020.
 Personlig medicin: 10 mio. kr. – i alt 100 mio. kr. fra 2017-2020.
 Styrkede rettigheder: 1,7 mio. kr. årligt – 6,8 mio. kr. fra 2017-2020.

profileplaceholdersuit

Lorem Ipsum

CEO

Finansforslaget for 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

blank_woman_placeholder-svg

Lorem Ipsum

CEO

Gener betyder mere for babyers fødselsvægt end rygning
Blodprøve kan afsløre, om babyer måske får sukkersyge og hjertesygdomme senere i livet.

Et internationalt hold af forskere har identificeret 60 nye gener, der hver især har indflydelse på et menneskes risiko for at udvikle type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og overvægt.
Generne er samtidig med til at bestemme et barns fødselsvægt, som man ellers hidtil især har kædet sammen med ydre faktorer som for eksempel, om moren er overvægtig, eller om hun ryger. Det første fører til store babyer, det sidste til små. Men de nye forskningsresultater viser, at barnets gensammensætning har langt større indflydelse. Generne betyder syv-otte gange mere end miljøpåvirkninger som rygning og overvægt hos moren.