henrik

Henrik Ullum

Professor, overlæge, ph.d., postgraduat klinisk lektor

Klinisk Immunologisk Afdeling Region Hovedstaden
Blodbanken 2034H:S Rishospitalet Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf: 35 45 34 51
Fax: 35 39 00 38
Kontakt

Formand i bestyrelsen for:

Lægevidenskabelige Selskaber – LVS

Repræsentant for LVS i: 

Lægeforeningens Forskningsfonds videnskabelige bedømmelsesudvalg
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata (STARS*) – SUM
PROCRIN (Program for Clinical Research Infastructure) – Danske Regioner

 

marie

Marie Pinholt Krabbe

Sekretariatschef

Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Telefon 35 44 84 06
Mobil  23 71 33 40
E-mail mpk@dadl.dk

www.selskaberne.dk
www.danskpersonligmedicin.dk

 

tommy

Tommy Østerlund

Projektleder, Vejen til dansk personlig medicin

Kommunikationsrådgiver, LVS
Gammel Kalkbrænderi Vej 41, 3. tv.
2100 København Ø
Mob.: 2032 2112
E-mail toe@dadl.dk

Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Kristianiagade 12
2100 København Ø

www.selskaberne.dk
www.danskpersonligmedicin.dk

 

lisbeth

Lisbeth Rasmussen

Projektkoordinator

Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Tlf: 28 93 38 94
E-mail LVSpersonligmedicin@gmail.com

www.selskaberne.dk
www.danskpersonligmedicin.dk

karin

Karin Ewald

Sekretær

Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Telefon 35 44 81 32
Fax 35 44 85 08
E-mail kew@dadl.dk

www.selskaberne.dk
www.danskpersonligmedicin.dk