Personlig medicin: en medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma?

Heldagskonference i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag den 29. november 8:30-17:00

Lovgiverne er bagud, lægerne og patienterne er foran:
LVS, Lægevidenskabelige Selskaber, har i oktober 2016 holdt tre optaktsmøder om vejen til dansk personlig medicin, hvor 300 deltagere har debatteret og hørt indlæg fra 25 eksperter: læger, forskere, it-folk, universitetsfolk, patienter, etikere og flere. Det tegner et billede af et område, der kommer til at betyde voldsomt meget for danskernes sundhed. Det er samlet og dokumenteret på projektets hjemmeside www.danskpersonligmedicin.dk

Der er nogle klare konklusioner: Det er nu, at brugen af personlig medicin eksploderer i alle dele af sundhedsvæsenet. Får vi ikke samling på processen, vil presset på lovgivning, uddannelse, investeringer og arbejdsrutiner blive kritisk. Danmark kommer bagud, og vi får ikke høstet det fulde udbytte for patienterne.

Teknologien er løbet fra lovgiverne, så der mangler sammenhæng i det, som lægerne i dag kan præstere, og de rammer, som samfundet har etableret. Men udviklingen af et sundhedsvæsen centreret om patienten hænger tæt sammen med udviklingen af personlig medicin, og patienterne er ikke nervøse for at stille deres data til rådighed. Der er store forventninger til personrettet medicin, men etik og jura skal på plads.

Disse konklusioner og flere bliver bragt til Christiansborg til en afsluttende konference, der er opbygget som en afrapportering og høring, hvor en kortfattet præsentation af konklusionerne fra de tre optaktsmøder bliver brugt som afsæt for en debat, der skal søge at komme frem til en form for konklusion om personlig medicin i Danmark. Det støttes af et indlæg fra en af nøglepersonerne i det engelske projekt, The 100.000 Genome Project, der har været i gang i flere år og nu bliver implementeret i det engelske sundhedsvæsen.

Konferencen bliver modereret af Kurt Strand, selvstændig journalist.
Rapporteur fra de indledende møder er Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber

Program

08:30 - 09:00 Registrering, let morgenanretning
09:00 - 09:10 Velkomst og åbning
Professor Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber, LVS og Kurt Strand, journalist
09:10 - 09:25 Vejen frem for dansk personlig medicin, LVS-præsentation:
Jens Hillingsø, klinikchef, bestyrelsesmedlem Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin - styr på teknologien og de kloge hoveder:

09:25 - 09:35 Konklusioner og oplæg fra mødet i Aarhus 26. oktober: Der bliver pres på teknologien og på omstilling og uddannelse i sundhedsvæsenet. Er vi klar?
Professor Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
09:35 - 10:25 Høringsrunde 1: Eksperterne – Kurt Strand
Erik Jylling, Sundhedsdirektør Danske Regioner
Ole Steen Nielsen, Konstitueret Sundhedsdekan, Aarhus Universitets Hospital
Peter Løngreen, leder High-Performance Computing og IT, Danmarks Tekniske Universitet
Martin Bøgsted, professor, leder af NEXT Bioinformatik, Aalborg Universitet
10:25 - 10:45 Pause

Engelske erfaringer:

10:45 - 11:20 The 100.000 Genome Project, inkl. Spørgetid
Professor Willem H. Ouwehand, Department of Haematology, Cambridge Biomedical Campus, University of Cambridge
11:20 - 12:05 Kan vi drage nytte af de udenlandske erfaringer eller skal vi lave vores helt egen model for dansk personlig medicin?
Høringsrunde 2: - Kurt Strand
Jens Lundgren, professor, Persimune, Rigshospitalet
Torben Ørntoft, MOMA, professor Aarhus Universitets Hospital
Karsten Kristiansen, projektleder Genome Denmark
Hans Erik Johnsen, professor, projekt PRESTART, Aalborg Universitet
12:05 - 13:05 Frokost

Personlig medicin i praksis:

13:05 - 13:35 Patienter fortæller, hvordan de har oplevet behandling, hvor deres genetik er blevet en afgørende faktor for deres helbredelse. Andre har fået oplysninger, som de godt kunne have været foruden..
Torben Stentoft og Sven Lorentz Thomasen

Personlig medicin - det kan blive en revolution for patientbehandlingen og vores sundhedsvæsen:

13:35 - 13:45 Konklusioner og oplæg fra mødet i København 12. oktober:
Der er allerede fuld gang i anvendelsen af PME i Danmark, især inden for kræftområdet, og det virker. Hvad med andre sygdomme?
Professor Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
13:45 - 14:30 Høringsrunde 3: - Kurt Strand
Ulrik Lassen, professor, Fase 1-enheden, Rigshospitalet
Inge Marie Svane, professor Herlev Hospital
Henning Bundgaard, professor, Hjertecentret, Rigshospitalet
Thomas Werge, professor, iPSYCH, Sct. Hans Hospital, RegionH
14:30 - 14:50 Pause

Personlig medicin - sådan får vi styr på sikkerheden og de etiske problemer:

14:50 - 15:00 Konklusioner og oplæg fra mødet i København 5. oktober: Teknologien er løbet fra etikerne og lovgiverne, hvordan lukker vi det hul?
Professor Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
15:00 - 15:45 Høringsrunde 4: - Kurt Strand
Gorm Greisen, formand Det etiske råd
Leif Vestergaard, direktør Kræftens Bekæmpelse
Elsebet Østergaard, formand Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Johannes Gaub, formand Den Nationale Videnskabs Etiske Komitee
15:46 - 16:30 Afsluttende høring: Vejen til personlig dansk medicin: - Kurt Strand
Jens Stenbæk, næstformand Danske Regioner
Camilla Hersom, formand Danske Patienter
Andreas Rudkjøbing, formand Lægeforeningen
Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
16:30 - 17:00 Forfriskninger
lvs-logo-a-270111-1

 

Information til  konferencegæsterne

Sikkerhedstjek ved ankomst til Christiansborg 

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende scannet som i en lufthavn.

Sikkerhedstjekket tager som regel kun ganske få minutter, men vi beder dig alligevel om at komme ca. 30 minutter før konferencestart.
På nogle tidspunkter i løbet af dagen kan der være mange gæster, og der kan opstå ventetid.

Når du ankommer til Folketingets besøgsindgang (under hovedtrappens højre side), melder du din ankomst ved at ringe på dørklokken.

Når du er kommet indenfor, beder besøgsindgangens personale dig om at lægge tasker, overtøj, smykker og indhold fra lommer i en bakke, der scannes.
Du skal også selv gå igennem en scanner.

Derefter bliver du guidet videre til Landstingssalen.

Bemærk at siden muligvis skal opdateres ved tilmelding