Sikkerheden og etikken

Møde 1 – Personlig medicin: sådan får vi styr på sikkerheden og de etiske problemer

Onsdag den 5. oktober 13:00 – 17:30 Tivoli Kongrescenter København

Hele grundlaget for, at vi kan udvikle en dansk styrkeposition på personlig medicin er adgangen til patienternes data og de verdensklasse registre, som vi har opbygget. Det skal ske på en måde, der gør borgerne trygge og giver mening i forhold til, at det kan hjælpe den enkelte til bedre forebyggelse og behandling her og nu, samtidig med, at det kan hjælpe andre og kommende generationer til et bedre liv.

De etiske overvejelser ligger i forlængelse af dette og har to hovedelementer: retten til ikke at deltage og retten til ikke at vide. Når en stor del af befolkningen skal genkortlægges og genanalyser bliver rutine, så vil der uvægerligt blive opdaget genetiske afvigelser og defekter, som ikke var kendte.

Landene omkring os, der generelt er betydeligt længere i udviklingen af personlig medicin og det medfølgende regelværk, har grebet det meget forskelligt an. Hvor skal vi i Danmark lægge ”det etiske snit” for personlig medicin?

Her ses billederne, der blev taget på mødet


Velkomst og indføring i temaet, definition på personlig medicin, Professor Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber