Om LVS

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark.
Oktober 2016 er der 121 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger.

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder. Det er desuden formålet at fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden.
LVS arbejder også med at påvirke den nationale sundhedspolitik til gavn for de forskende læger i Danmark.

LVS arbejder således for, at sundhedsforskningen får optimale vilkår, bl.a. via ubureaukratisk adgang til sundhedsdata og øget offentlig finansiering. Vi medvirker til at sikre det høje niveau i lægeuddannelsen og i specialeplanlægningen. Vi arbejder for etablering af nationale kliniske retningslinjer som basis for en ensartet behandling af høj kvalitet i det danske sundhedsvæsen, og vi arbejder for at hæve det faglige niveau for beslutninger om nye behandlinger og lægemidler, bl.a. ved etablering af et videnscenter.
Vi arbejder for fuld transparens omkring samarbejde med industrien og andre parter.

De selskaber, der er medlemmer af LVS, skal opfylde en række forudsætninger: de skal have mindst 25 lægelige medlemmer, selskabet skal være mindst tre år gammelt, og selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.

Medlemmer af LVS fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende selskaber, hvor medlemmerne repræsenterer et selvstændigt lægefagligt speciale.
De øvrige 79 selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne eller kliniske områder mellem flere specialer.
En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder.

Lægevidenskabelige Selskaber arbejder tæt sammenmed andre lægelige organisationer, ikke mindst Lægeforeningen, hvor der er et stort sammenfald i medlemskredsen, og har desuden sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og dels som høringspart i mange relevante sammenhænge.

LVS har desuden som særlige opgaver:
• at afholde af mindst ét årligt fællesmøde om et tværfagligt emne
• at formidle afholdelse af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere
• at yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin

LVS blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab (DMS) LVS skiftede i 2011 til det nuværende navn.<h2>Om LVS</h2>

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark.
Oktober 2016 er der 121 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger.

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder. Det er desuden formålet at fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden.
LVS arbejder også med at påvirke den nationale sundhedspolitik til gavn for de forskende læger i Danmark.

LVS arbejder således for, at sundhedsforskningen får optimale vilkår, bl.a. via ubureaukratisk adgang til sundhedsdata og øget offentlig finansiering. Vi medvirker til at sikre det høje niveau i lægeuddannelsen og i specialeplanlægningen. Vi arbejder for etablering af nationale kliniske retningslinjer som basis for en ensartet behandling af høj kvalitet i det danske sundhedsvæsen, og vi arbejder for at hæve det faglige niveau for beslutninger om nye behandlinger og lægemidler, bl.a. ved etablering af et videnscenter.
Vi arbejder for fuld transparens omkring samarbejde med industrien og andre parter.

De selskaber, der er medlemmer af LVS, skal opfylde en række forudsætninger: de skal have mindst 25 lægelige medlemmer, selskabet skal være mindst tre år gammelt, og selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.

Medlemmer af LVS fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende selskaber, hvor medlemmerne repræsenterer et selvstændigt lægefagligt speciale.
De øvrige 79 selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne eller kliniske områder mellem flere specialer.
En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder.

Lægevidenskabelige Selskaber arbejder tæt sammenmed andre lægelige organisationer, ikke mindst Lægeforeningen, hvor der er et stort sammenfald i medlemskredsen, og har desuden sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og dels som høringspart i mange relevante sammenhænge.

LVS har desuden som særlige opgaver:
• at afholde af mindst ét årligt fællesmøde om et tværfagligt emne
• at formidle afholdelse af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere
• at yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin

LVS blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab (DMS) LVS skiftede i 2011 til det nuværende navn.<h2>Om LVS

;

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark.
Oktober 2016 er der 121 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger.

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder. Det er desuden formålet at fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden.
LVS arbejder også med at påvirke den nationale sundhedspolitik til gavn for de forskende læger i Danmark.

LVS arbejder således for, at sundhedsforskningen får optimale vilkår, bl.a. via ubureaukratisk adgang til sundhedsdata og øget offentlig finansiering. Vi medvirker til at sikre det høje niveau i lægeuddannelsen og i specialeplanlægningen. Vi arbejder for etablering af nationale kliniske retningslinjer som basis for en ensartet behandling af høj kvalitet i det danske sundhedsvæsen, og vi arbejder for at hæve det faglige niveau for beslutninger om nye behandlinger og lægemidler, bl.a. ved etablering af et videnscenter.
Vi arbejder for fuld transparens omkring samarbejde med industrien og andre parter.

De selskaber, der er medlemmer af LVS, skal opfylde en række forudsætninger: de skal have mindst 25 lægelige medlemmer, selskabet skal være mindst tre år gammelt, og selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.

Medlemmer af LVS fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende selskaber, hvor medlemmerne repræsenterer et selvstændigt lægefagligt speciale.
De øvrige 79 selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne eller kliniske områder mellem flere specialer.
En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder.

Lægevidenskabelige Selskaber arbejder tæt sammenmed andre lægelige organisationer, ikke mindst Lægeforeningen, hvor der er et stort sammenfald i medlemskredsen, og har desuden sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og dels som høringspart i mange relevante sammenhænge.

LVS har desuden som særlige opgaver:
• at afholde af mindst ét årligt fællesmøde om et tværfagligt emne
• at formidle afholdelse af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere
• at yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin

LVS blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab (DMS) LVS skiftede i 2011 til det nuværende navn.